www.verigazdravja.si

Pogoji poslovanja Spletne trgovine www.ursulamajcen.com  so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, veljavno zakonodajo o elektronskem poslovanju, veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov ter s priporočili TZS.
Spletno trgovino www.ursulamajcen.com upravlja podjetje Športno društvo ZDAJ!, Tacenska cesta 16, 1210 Ljubljana – Šentvid

Registracija

Nakup v Spletni trgovini www.verigazdravja.si je možen z ali brez registracije.

Osebni podatki

Podjetje Športno društvo ZDAJ! v spletni trgovini zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: priimek in ime, ulica in hišna številka, kraj, država, GSM številka, uporabniško ime (e-naslov) in geslo.

Obdelava in hramba podatkov

S podano privolitvijo uporabnik dovoljuje podjetju Športno društvo ZDAJ!, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, obdeluje zbrane osebne podatke za namene obdelave in izvedbe spletnih naročil, nakupov, reševanje morebitnih težav pred in po opravljenih spletnih nakupih. Pridobljene podatke podjetje Športno društvo ZDAJ! uporablja tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe izdelkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva podjetja Športno društvo ZDAJ!. Športno društvo ZDAJ! s strani www.verigazdravja.si  lahko pridobljene podatke obdeluje za lastne potrebe do ugovora ali preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v uporabniškemu računu.

Pravice posameznika

Uporabnik spletne trgovine lahko kadarkoli od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke. Prav tako lahko posameznik od upravljavca zahteva izpolnitev naslednjih pravic:
• vpogled v osebne podatke,
• popravka netočnih osebnih podatkov,
• omejitve obdelave,
• izbrisa,
• ugovora,
• avtomatiziranega sprejemanja posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
Posamezna zahteva za izpolnitev pravic se obravnava individualno, upravljavec v zakonsko ustreznem roku posamezniku pošlje odgovor z obrazložitvami.
Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na info@www.verigazdravja.si. Veljavnost splošnih pogojev: od 1. 1. 2021 do spremembe oziroma preklica.
V kolikor se posameznik z informacijami o obdelavi osebnih podatkov in obrazložitvijo, ki jo je prejel od spletne trgovine www.verigazdravja.si  ali pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ne strinja oziroma je bil prekoračen zakonsko ustrezen rok za odgovor, lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.

Obveščanje

Uporabnik se lahko naroči tudi na prejemanje e-novic in se od njih kadakoli odjavi preko povezave v prejetih e-novicah ali tako, da odjavo sporoči na e-naslov: info@verigazdravja.si.

Dostava

Strošek dostave je vračunan v kupnino kot ločena postavka.
Rok dostave izdelkov je naveden ob vsakem posameznem izdelku in običajno znaša od 2 do 4 oz. 3 do 8 delovnih dni od oddaje naročila oz. od plačila predračuna. Izjemoma se lahko zgodi, da naročen izdelek ni več na zalogi. V takšnem primeru kupca obvestimo najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema vašega naročila.
Izdelke kupljene preko spletne trgovine dostavljamo na naslove na območju Republike Slovenije in drugih držav EU. Pri dostavi v večstanovanjske objekte zagotavljamo dostavo do vhodnih vrat objekta. Dostavo izvaja podjetje Pošta Slovenije.

Naročilo in dobavljivost izdelkov

V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi in/ali ne bo dobavljivo, vas o tem obvestimo najkasneje 3 dni od oddaje naročila. V primeru predhodnega plačila izdelka, ki ne bo dobavljiv tudi povrnemo denar.

Plačilo

Na voljo so: plačilo s kreditnimi karticami, PayPal in plačilo po predračunu.
Kreditne in plačilne kartice preko spleta: Kupci lahko plačajo s kreditnimi karticami MasterCard, Visa, America Express … Prenos podatkov se uporablja v kodiranem načinu, tako, da so podatki o kreditni kartici zaščiteni.
PayPal:Kupci lahko plačajo na PayPal račun prodajalca, podjetja Športno društvo ZDAJ!. Prenos podatkov se uporablja v kodiranem načinu, tako, da so podatki o računu plačnika zaščiteni.
Predračun: Ob oddaji naročila se ustvari predračun. Na dokumentu je zapisana številka transakcijskega računa ter sklicna številka. Kupec plača po predračunu na transakcijski račun www.verigazdravja.si (po plačilu lahko to kupec potrdi preko e-naslova info@verigazdravja.si. Nekatere banke zahtevajo vpis dodatnih “ničel” (npr. 00 pred podanim sklicem).
Noben način plačila ne spremeni cene!

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost, podjetje namreč ni zavezanec za DDV. Cene se lahko do trenutka oddanega naročila spremenijo brez predhodega obvestila. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila.

Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.
Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:
• če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
• če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
• če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
• če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Pritožbe

Spletna trgovina www.verigazdravja.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. www.verigazdravja.si se po najboljših močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se lahko odda preko e-naslova: info@verigazdravja.si ali pisno na naslov prodajalca: Športno društvo ZDAJ!, Tacenska cesta 16, 1210 Ljubljana – Šentvid. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Športno društvo ZDAJ! ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Športno društvo ZDAJ!, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Arhiviranje pogodbe

Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na naslovu Športno društvo ZDAJ!, Tacenska cesta 16, 1210 Ljubljana – Šentvid. Pogodbe in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov: info@verigazdravja.si.
Ljubljana, 1.4.2021