Leto spoznanj, streznitve in ukrepov

3. september 2021

8-urna strokovna konferenca z okroglo mizo
»Odpornost v napornih časih«

Udeleženci okrogle mize bodo odgovorili na vprašanja aktualne situacije.

Kakšna je odgovornost podjetij in zaposlenih v času »koronakrize«.
Kje so meje med delom in zasebnim življenjem?
V kakšni delovni in življenjski kondiciji so in bodo zaposleni?
Kako covid obdobje vpliva na duševno zdravje, motivacijo zavzetost in učinkovitost zaposlenih?
Kakšna je prihodnost dela in življenja?
Kako močna je veriga gibanja in zdravja, ki vpliva na zaposlene?
Kakšni so vrednote, izzivi in kateri so neizogibni ukrepi za dobro počutje in zdravje zaposlenih?

Sodelujoči:
Prof. dr. Janko Strel
Prof. dr. Rado Pišot
Aleš Kranjc Kušlan
Mag. Marjana Majerič

Moderatorja:
Uršula Majcen in dr. Milan Hosta

Trajanje: ur/pedagoških ur: 8

Oblike in metode dela: predavanja, diskusija, izmenjava izkušenj in znanj, reševanje problemov, demonstracija, frontalna metoda razgovora.

Načini aktivnega sodelovanja  udeležencev: aktivno vključeni v diskusije.

Možnost uporabe pridobljenega znanja v vzgojno izobraževalnem delu: pridobljeno znanje in veščine bodo udeleženci uporabili pri načrtovanju in izvajanju programov varovanja zdravja na delovnem mestu ter s tem motivirali in vplivali na razvoj potencialov posameznika in skupine.